Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Piątek, 19 października 2018 r.
Imieniny obchodzą: Pelagia, Piotr, Ziemowit, Jan, Paweł, Michalina, Michał

Artykuły


GK.6840.36.2013 - Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski ogłasza w dniu 20 marca 2014 r. o godz. 11-tej przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki oznaczonej nr 119 ark. 21 o pow. 3 604 m2 położonej przy ul. 29 Listopada 53 w Tomaszowie Lubelskim

Tomaszów Lubelski 2014-02-13

GK.6840.36.2013

BURMISTRZ MIASTA TOMASZOWA LUBELSKIEGO
22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 57

 
ogłasza w dniu 20 marca 2014 r. o godz. 11 - tej
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

działki oznaczonej nr 119 ark. 21 o pow. 3 604 m2 położonej przy ul. 29 Listopada 53 w Tomaszowie Lubelskim, które zgodnie z opracowanym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszowa Lubelskiego położona jest na terenie budownictwa mieszkaniowego z usługami.
Tytuł własności na Gminę Miejską Tomaszowa Lubelskiego jest uregulowany w księdze wieczystej ZA1T/00074400/5. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń oraz zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Warunki przetargu

1. Cena wywoławcza:

– działki nr 119 wynosi - 338 060,00 zł. plus VAT.

2. Wysokość wadium działki wynosi - 50 000,00 zł.

3. Wysokość postąpienia wynosi - minimum 4 000,00 zł.

4. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski do dnia 17 marca 2014 r. na konto BGŻ SA w Tomaszowie Lubelskim nr 82 2030 0045 1110 0000 0063 8150.
Wadium należy wnieść z takim wyprzedzeniem by środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta w dniu 17 marca 2012 r.

5. Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszoną o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

7. Cena nieruchomości nie obejmuje wskazania granic.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszowa Lubelskiego przy ul. Lwowskiej 57.

Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 8 Urzędu Miasta Tomaszowa Lubelskiego przy ul. Lwowskiej 53 lub telefonicznie pod nr 664-37-40 wew. 27.

Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Wersja do druku Generuj PDF
---