Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Wtorek, 11 grudnia 2018 r.
Imieniny obchodzą: Damazy, Waldemar, Daniel, Stefan

Artykuły


GK.6840.28.2017 - Burmistrz Miasta ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 57/2 ark. 25 o pow. 536 m², położonej przy ul. Petera w Tomaszowie Lubelskim

 

Tomaszów Lubelski 03.01.2018 r.

GK.6840.28.2017

 

BURMISTRZ MIASTA TOMASZOWA LUBELSKIEGO
22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 57

ogłasza w dniu 8 lutego 2018 r. o godz. 10-te
jprzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

 

nieruchomości oznaczonej nr 57/2 ark. 25 o pow. 536 m², położonej przy ul. Petera w Tomaszowie Lubelskim. Dla tego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tytuł własności na Gminę Miejską Tomaszowa Lubelskiego jest uregulowany w księdze wieczystej ZA1T/00082859/6. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń oraz zobowiązań na rzecz osób trzecich.

 

Warunki przetargu

  1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 38 500,00 zł
  2. Wysokość wadium - 3 000,00 zł
  3. Sprzedaż jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 poz.1221 t. j.).
  4. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski do dnia 05 lutego 2018 r. na konto BGŻ BNP PARIBAS w Tomaszowie Lubelskim nr 82 2030 0045 1110 0000 0063 8150.
    Wadium należy wnieść z takim wyprzedzeniem by środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta w dniu 05 lutego 2018 r.
  5. Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszone o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
  6. Osoby biorące udział w przetargu winne posiadać dowód osobisty a przedstawiciele firm umocowania do działania w imieniu firm (wyciąg z KRS, pełnomocnictwo itp.) oraz dowód wpłaty wadium.
  7. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  8. Cena nieruchomości nie obejmuje wskazania granic.

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski przy ul. Lwowskiej 57 pok. 22.

Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 8 Urzędu Miasta Tomaszowa Lubelskiego przy ul. Lwowskiej 53 lub telefonicznie pod nr 84 664 25-70.

Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Wersja do druku Generuj PDF
---