Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Wtorek, 11 grudnia 2018 r.
Imieniny obchodzą: Damazy, Waldemar, Daniel, Stefan

Artykuły


GK.6840.3.2016 - Burmistrz Miasta przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 33 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Skłodowskiej 48 A, znajdującego się na drugim piętrze

 

Tomaszów Lubelski 03.01.2018 r.

GK.6840.3.2016

 

BURMISTRZ MIASTA TOMASZOWA LUBELSKIEGO
22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 57

ogłasza w dniu 8 lutego 2018 r. o godz. 900
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

 

samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 33 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Skłodowskiej 48 A, znajdującego się na drugim piętrze, składającego się z korytarza, trzech pokoi, kuchni, łazienki o łącznej powierzchni mieszkalnej 62,10 m2 i powierzchni przynależnej - piwnicy 11,68 m2 oraz prawem użytkowania wieczystego 6210/186500 części (nie wydzielonej) nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 79 ark. 37 o pow. 1431 m2. Wartość użytkowania wieczystego nie wydzielonej części gruntu została określona na 8 800,00 zł. Pierwsza opłata roczna wynosi 25 % wartości gruntu, co odpowiada kwocie 2 200,00 zł. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste stanowi 1% wartości przypadającej na nabywcę części gruntu i wynosi 88,00 zł.

 

WARUNKI PRZETARGU

  1. Cena wywoławcza lokalu obniżona o 10% wynosi 125 370,00 zł
  2. Wysokość wadium wynosi 10 000,00 zł
  3. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta nr 82 2030 0045 1110 0000 0063 8150 BGŻ SA w Tomaszowie Lubelskim do dnia 5 lutego 2018 r.
  4. Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.
  5. Osoby biorące udział w przetargu winne posiadać dowód osobisty a przedstawiciele firm umocowania do działania w imieniu firm (wyciąg z KRS, pełnomocnictwo itp.) oraz dowód wpłaty wadium.
  6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
    Wadium należy wnieść z takim wyprzedzeniem by środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta w dniu 5 lutego 2018 r.
  7. Lokal można oglądać w dni robocze od godz.900 do godz.1200, po wcześniejszym uzgodnieniu w pok. nr 8 Urzędu Miasta Tomaszowa Lubelskiego przy ul. Lwowskiej 53 lub telefonicznie pod nr 084 664 25-70.

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski przy ul. Lwowskiej 57 pok. nr 22

Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Wersja do druku Generuj PDF
---