Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Wtorek, 11 grudnia 2018 r.
Imieniny obchodzą: Damazy, Waldemar, Daniel, Stefan

Artykuły


Sd.171.14.2017 - Przebudowa drogi gminnej Nr 111794L, tj. ul. Asnyka w Tomaszowie Lubelskim

 

Tomaszów Lubelski, dnia 2017.12.07

Sd.171.14.2017

 

O G Ł O S Z E N I E
DYREKTOR MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
w Tomaszowie Lubelskim

zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej powyżej 30 000 EURO

Ogłoszenie w BZP nr 629098-N-2017 z dnia 2017-12-07 r.

Przebudowa drogi gminnej Nr 111794L, tj. ul. Asnyka w Tomaszowie Lubelskim

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie


Załączniki

Ogłoszenie o przetargu
SIWZ
Załącznik Nr 1 - Wzór formularza ofertowego
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1
Załącznik Nr 3 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1 i 3
Załącznik Nr 5 - Zakres robót powierzanych Podwykonawcom
Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1 i 5
Załącznik Nr 7 - Projekt umowy
Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik Nr 9 - Wykaz wykonanych robót
Załącznik Nr 10 - Przedmiar robót
Załącznik Nr 11 - SSTWiOR
Załącznik Nr 12 - Dokumentacja

Wersja do druku Generuj PDF
---