Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Poniedziałek, 25 czerwca 2018 r.
Imieniny obchodzą: Łucja, Wilhelm, Dorota, Witold

Artykuły


Sd.171.10.2017 – Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w sezonie zimy 2017/2018 w ilości 120 ton luzem

Tomaszów Lubelski, 2017.09.12

Sd.171.10.2017

Z A P R O S Z E N I E

Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim
22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Piotra Ściegiennego 57

zaprasza do składania ofert
w postępowaniu o wartości do 30 000 EURO netto

Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w sezonie zimy 2017/2018 w ilości 120 ton luzem.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w załączeniu do zaproszenia.

Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji przedmiotu umowy całości zamówienia – do 15.11.2017 r.
Dostawa soli drogowej nastąpi partiami począwszy od dnia podpisania umowy według zapotrzebowania Zamawiającego zgłoszonego telefonicznie, faksem lub pocztą z czterodniowym wyprzedzeniem.

Nie wymaga się wpłaty wadium.
Nie dopuszcza się składania oferty częściowej ani wariantowej.

Ofertę sporządzoną w oparciu o specyfikację należy składać w siedzibie MZD w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Piotra Ściegiennego 57 w sekcji drogowej.

Termin składania ofert upływa dnia 19.09.2017 r. o godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.09.2017 r. o godz. 1115 w sekcji drogowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Zamawiającego lub telefonicznie pod numerem telefonu (84) 664 27 35 w godzinach od 700 do 1500.

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryterium wyboru oferty i ich znaczenie:
– cena 100%

Podpisał:
Dyrektor MZD
inż. Andrzej Dmitroca

Pobierz załącznik   SIWZ

Pobierz załącznik   Załącznik Nr 1 – Formularz oferty

Pobierz załącznik   Załącznik Nr 1a – Kalkulacja cenowa

Pobierz załącznik   Załącznik Nr 2 – Projekt umowy

Pobierz załącznik   Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o zgodności oferowanych wyrobów

Wersja do druku Generuj PDF
---