Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Poniedziałek, 21 maja 2018 r.
Imieniny obchodzą: Jan, Wiktor, Tymoteusz, Kryspin, Walenty, Monika

Artykuły


Burmistrz Miasta ogłasza publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność nieuciążliwą (biurową, handlową, usługową) położonego na terenie miasta przy ulicy Lwowska 3 – o powierzchni użytkowej 37,54 m2

 

BURMISTRZ MIASTA
TOMASZOWA LUBELSKIEGO

ogłasza w dniu 28 września 2017 r. o godzinie 1000
publiczny przetarg ustny

na oddanie w najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność nieuciążliwą (biurową, handlową, usługową) położonego na terenie miasta przy ulicy Lwowska 3 – o powierzchni użytkowej 37,54 m2 na warunkach określonych w projekcie umowy, z którymi przystępujący do przetargu zobowiązany jest się zapoznać w Urzędzie Miasta, pokój Nr 9, ul. Lwowska 53.

 

Warunki przetargu :

 1. Cena wywoławcza najmu 1 m² powierzchni użytkowej – 20,00 zł.
  Do ceny wylicytowanej zostanie doliczony podatek VAT 23 %.
 2. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w kasie Urzędu Miasta najpóźniej na godzinę przed przetargiem w wysokości – 700 zł.
 3. Przystępujący do przetargu nie może posiadać zaległości w ZUS-ie, Urzędzie Skarbowym:
  1. przed rozpoczęciem przetargu osoby, które wpłaciły wadium przedłożą stosowne zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach lub w przypadku braku rejestracji działalności gospodarczej złożą stosowne oświadczenie,
  2. z postępowania przetargowego także wykluczone zostaną osoby posiadające zadłużenia: z tytułu zaległości podatkowych w Urzędzie Miasta oraz posiadające zaległości z tytułu najmu innych lokali komunalnych za co najmniej 2 okresy rozliczeniowe, a także osoby które terminowo nie opłacały należności za wynajmowane lokale komunalne w 2016 r.
 4. Wysokość postąpienia nie mniej niż 1,00 zł.
 5. Lokal można oglądać w dni robocze w godzinach od 10oo do 14oo.
 6. Cena 1 m2 będzie co roku waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS.
 7. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w każdym jego stadium bez podania przyczyn.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim ulica Lwowska 57, pokój nr 22.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta pokój nr 9, ul. Lwowska 53 lub telefonicznie pod Nr 84 664 37-40 w. 28.

Wersja do druku Generuj PDF
---