Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Poniedziałek, 25 czerwca 2018 r.
Imieniny obchodzą: Łucja, Wilhelm, Dorota, Witold

Artykuły


Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości pomiędzy ul. Na Skarpie a ul. Al. Południowa

BURMISTRZ MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI
OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

Przedmiot dzierżawy:

 Nieruchomość stanowi własność Miasta Tomaszów Lubelski, położona jest pomiędzy ul. Na Skarpie a ul. Al. Południowa w Tomaszowie Lubelskim, oznaczona jako działka nr 246 cz. ark. 40, o powierzchni 50 m2;

 Dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem na cele ogrodnicze;

 Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego;

Przetarg odbędzie się 5 września 2017 r. o godzinie 1000

w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski przy ul. Lwowskiej 57, pok. nr 22.

WARUNKI PRZETRAGU:

1. Cena wywoławcza dzierżawy w stosunku rocznym wynosi 50,00 zł za całość terenu.

2. Wysokość postąpienia wynosi minimum 1,00 zł.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50,00 zł, które należy wpłacać w kasie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski w dniu przetargu do godz. 900.

4. Przystępujący do przetargu nie może posiadać zaległości w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski.

5. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny dzierżawy, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego.

6. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w każdym jego stadium bez podania przyczyn.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 53, pok. nr 8 (parter) lub pod nr tel. (84) 664 25 70.

Wersja do druku Generuj PDF
---