Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Niedziela, 19 maja 2019 r.
Imieniny obchodzą: Iwo, Piotr, Mikołaj, Celestyna, Urban, Iwona

Artykuły


IR.6733.16.2016 - Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski zawiadamia, że w dniu 10.08.2016 r. została wydana decyzja znak: IR.6733.16.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Tomaszów Lubelski, dnia 10.08.2016 r.

IR.6733.16.2016

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) zawiadamia się, że w dniu 10.08.2016 r. została wydana decyzja znak: IR.6733.16.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oświetlenia ulicy Petera oraz parkingu przy ul. Petera w Tomaszowie Lubelskim.

Inwestycja planowana jest na działkach nr 33/5, 42/1 ark. 28, ul. Petera w Tomaszowie Lubelskim.

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski
w dniu 10.08.2016 r. na okres 15 dni
tj. do dnia 24.08.2016 r.

Wersja do druku Generuj PDF
---