Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Środa, 20 lutego 2019 r.
Imieniny obchodzą: Leon, Ludomił, Ludomiła, Ludomir, Zenobiusz, Aneta

Artykuły


Konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom”

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Burmistrz Miasta
Tomaszów Lubelski
Wojciech Żukowski

 

zaprasza do udziału w Konkursie „Miejsce Przyjazne Seniorom”, którego głównym celem jest promowanie działań instytucji i organizacji, które poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań architektonicznych oraz oferowanie odpowiednich produktów, usług i zniżek, przyczyniają się do tego, że osoby starsze traktowane są w sposób godny, czują się potrzebne oraz dowartościowane.

      Instytucje i organizacje ubiegające się o Certyfikat „Miejsce Przyjazne Seniorom” muszą spełniać minimum jedno z poniższych kryteriów:

  1. posiadać ofertę produktów, usług dostosowaną do potrzeb osób starszych lub skierowaną specjalnie do tej grupy społecznej;
  2. oferować różnego rodzaju zniżki i promocje dla seniorów; 
  3. posiadać odpowiednie rozwiązania techniczno-budowlane służące niwelowaniu barier architektonicznych, w celu dostosowania do potrzeb osób starszych; 
  4. dostrzegać potrzeby seniorów; 
  5. tworzyć i kreować miejsca, z których będą korzystały osoby starsze. 

 

      Zgłoszenia do udziału w Konkursie może dokonać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz organ administracji rządowej lub samorządowej.

 

      Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie wniosku o przyznanie Certyfikatu i jego terminowe doręczenie do sekretariatu Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57 lub przesłanie na adres mailowy (umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl) z dopiskiem Konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom”.

      Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom” i jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski (www.tomaszow-lubelski.pl) i w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, ul. Lwowska 53.

      Termin dostarczania wniosków do Konkursu upływa 31 sierpnia 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).

      Komisja Konkursowa zweryfikuje zgłoszenia oraz przeprowadzi wizytacje zgłoszonych miejsc Kapituła Konkursowa przedstawi Burmistrzowi Miasta nominowane miejsca.

      Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się nie później niż do dnia 31 października 2014 r.


REGULAMIN KONKURSU „Miejsce Przyjazne Seniorom"
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
WNIOSEK O PRZYZNANIE CERTYFIKATU
ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE
FORMULARZ OCENY PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O CERTYFIKAT

Wersja do druku Generuj PDF
---