Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Niedziela, 21 kwietnia 2019 r.
Imieniny obchodzą: Bartosz, Feliks, Konrad, Anzelm, Jarosław, Selma

Artykuły


Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja rozgrywek ligowych w piłce siatkowej mężczyzn i chłopców złożonego przez Tomaszowskie Stowarzyszenie Sportowe „KUDŁATY”

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja rozgrywek ligowych w piłce siatkowej mężczyzn i chłopców złożonego przez Tomaszowskie Stowarzyszenie Sportowe „KUDŁATY”

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski oraz na stronie internetowej www.tomaszow-lubelski.pl

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 15 listopada 2018 roku do Wydziału Oświaty Kultury Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: skedra@tomaszow-lubelski.pl lub listownie na adres Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski (decyduje data wpływu do urzędu).

Oferta realizacji zadania publicznego

Formularz zgłoszenia uwag

Wersja do druku Generuj PDF
---