Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Środa, 26 czerwca 2019 r.
Imieniny obchodzą: Jan, Paweł, Paulina, Rudolfina

Artykuły


Informacja z wykonania budżetu miasta Tomaszów Lubelski za I półrocze 2018 roku

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Stosownie do art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2017 roku poz. 2077) podaję do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu miasta Tomaszów Lubelski za I półrocze 2018 roku:

 1. Plan dochodów w wysokości 82.069.801,01 zł wykonano w kwocie 38.771.953,92 zł, tj. 47,2 % wg załącznika Nr 1.
 2. Plan wydatków w wysokości 87.081.257,01 zł wykonano w kwocie 35.716.858,69 zł, tj. 41,0 % wg załącznika Nr 2.
 3. Przychody wykonano w kwocie 1.820.072,76 zł, tj. 23,7 % w tym:
  - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.820.072,76 zł
 1. Plan rozchodów tytułem spłaty pożyczek i wykupu obligacji komunalnych wykonano w kwocie 281.600,00 zł, tj. 10,6%.
 1. Za okres I półrocza 2018 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 3.055.095,23 zł przy planowanym deficycie 5.011.456,00 zł.
 1. W okresie I półrocza 2018 roku udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych na kwotę 1.396,21 zł
  Umorzeń dokonała jednostka budżetowa:
  - Urząd Miasta Tomaszów Lubelski – 704,47 zł (w tym odsetki 207,83 zł)
  - Urząd Miasta za pośrednictwem PGKiM s-ka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim – 691,74 zł.

 

Tomaszów Lubelski 26 lipca 2018 roku.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
w dniu 26.07.2018 roku pod Nr 42
na okres do 26.10.2018 roku

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I półrocze 2018 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za I półrocze 2018 roku

Wersja do druku Generuj PDF
---