Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Wtorek, 11 grudnia 2018 r.
Imieniny obchodzą: Damazy, Waldemar, Daniel, Stefan

Artykuły


IR.6733.28.2017 - Zawiadamia się, że w dniu 05.01.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 40

 

Tomaszów Lubelski, dnia 05.01.2018 r.

IR.6733.28.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że w dniu 05.01.2018 r. została wydana decyzja znak: IR.6733.28.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 40.
Inwestycja planowana jest na działce Nr 1 ark. 31, położonej przy ul. Leśnej w Tomaszowie Lubelskim.

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski
w dniu 05.01.2018 r. na okres 15 dni
tj. do dnia 19.01.2018 r.

Wersja do druku Generuj PDF
---