Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Piątek, 25 maja 2018 r.
Imieniny obchodzą: Borys, Grzegorz, Urban, Magdalena, Magda

Artykuły


IR.6733.27.2017 - Zawiadamia się, że w dniu 11 września 2017 r. zostało wszczęte na wniosek Miasta Tomaszów Lubelski, postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: IR.6733.13.2017 wydanej w dniu 06.06.201

 

Tomaszów Lubelski, dnia 13.09.2017 r.

IR.6733.27.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

      Na podstawie art. 61 § 4, Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamia się, że w dniu 11 września 2017 r. zostało wszczęte na wniosek Miasta Tomaszów Lubelski, postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: IR.6733.13.2017 wydanej w dniu 06.06.2017 r. dla inwestycji pod nazwą budowa Akademii Aktywności na działce nr 2/3 ark. 18 położonej w Tomaszowie Lubelskim.

      Zmiana dotyczy szerokości elewacji frontowej projektowanego budynku. Po zmianie szerokości elewacji frontowej projektowanego budynku będzie wynosiła 44,5 m.

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski
w dniu 13.09.2017 r. na okres 15 dni
tj. do dnia 28.09.2017 r.

Wersja do druku Generuj PDF
---