Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Piątek, 20 lipca 2018 r.
Imieniny obchodzą: Czesław, Fryderyk, Hieronim, Seweryn, Małgorzata

Artykuły


IR.6220.40.12.2016 - Zawiadamia się strony postępowania, że Miasto Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski wstąpiło do Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z wnioskiem o umorzenie toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o ś

 

 Tomaszów Lubelski, 5 września 2017 r.

IR.6220.40.12.2016

ZAWIADOMIENIE

 

      Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamia się strony postępowania, że Miasto Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski wstąpiło do Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z wnioskiem o umorzenie toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie zbiornika retencyjno-rekreacyjnego o powierzchni lustra wody 6,04 ha wraz z towarzyszącą infrastrukturą pomiędzy ulicami Starozamojską i 29 Listopada w m. Tomaszów Lubelski.

      Zgodnie z art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.

      W związku z powyższym informuję strony powyższego postępowania o możliwości wniesienia sprzeciwu  dot. umorzenia postępowania do Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski w terminie 14 dni od dnia, w którym obwieszczenie stało się ostateczne, tj. do 3 października 2017 r.

 

Otrzymują:

  1. Miasto Tomaszów Lubelski
    ul. Lwowska 57
    22-600 Tomaszów Lubelski
  2. aa

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 05.09.2017 r. na okres 14 dni, tj. do dnia 19.09.2017 r. włącznie.
Zamieszono w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wersja do druku Generuj PDF
---