Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Piątek, 20 lipca 2018 r.
Imieniny obchodzą: Czesław, Fryderyk, Hieronim, Seweryn, Małgorzata

Artykuły


IR.6733.26.2017 - Zawiadamia się, że w dniu 22 sierpnia 2017 r. zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie Oddział Zamość z którego upoważnienia działa ELKO-BIS Mateusz Kolenda, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inw

 

Tomaszów Lubelski, dnia 30.08.2017 r.

IR.6733.26.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

      Na podstawie art. 61 § 4, Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamia się, że w dniu 22 sierpnia 2017 r. zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie Oddział Zamość z którego upoważnienia działa ELKO-BIS Mateusz Kolenda, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN i nN wraz z przyłączami do zasilania budynków mieszkalnych i usługowych oraz budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV typu WST 20/630 „MŁYN N” w Tomaszowie Lubelskim przy ul. 29-go Listopada, Grota Roweckiego i Króla Zygmunta.

Inwestycja planowana jest na działkach Nr 242/2, 145 ark. 10, Nr 162, 161, 160/1, 163, 158/1, 157/1, 156/1, 155, 154, 27/2, 27/3, 27/4 ark. 11, Nr 229, 265/3, 227, 226, 225, 224, 223, 222, 221, 220, 219, 217, 215, 212/2, 212/1, 211, 210, 209, 207, 206, 143/2, 144, 96, 280, 282, 94/1, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86/1, 120/6, 143/1, 112, 114, 120/5, 115, 120/1, 116, 120/2, 123, 128, 129, 130, 131, 136, 137, 138, 141, 172/4, 172/3, 173/1 ark. 21, Nr 211, 212, 132, 133/3, 133/2, 133/1, 134, 248, 200, 199/2, 119/1, 128, 127/1, 127/2, 126, 125, 124/1, 119, 114, 143/1, 205, 80, 79, 77, 47/4, 76, 75, 215/1, 72, 71, 70, 69, 68/1, 67, 62/1, 203, 207, 59/1, 58/5, 58/4, 58/1, 57, 56, 49, 48, 50, 51, 52, 53, 109, 47/6, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 42, 43, 45, 23/1, 24/1 ark. 23, Nr 7, 8, 3, 1/3 ark. 25 położonych przy ul. 29-go Listopada, gen. Grota Roweckiego, Króla Zygmunta w Tomaszowie Lubelskim.

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski
w dniu 30.08.2017 r. na okres 15 dni
tj. do dnia 14.09.2017 r.

Wersja do druku Generuj PDF
---