Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Piątek, 20 lipca 2018 r.
Imieniny obchodzą: Czesław, Fryderyk, Hieronim, Seweryn, Małgorzata

Artykuły


Sd.171.8.1.2017 - Informacja o złożonych ofertach na: „Przebudowę drogi gminnej Nr 111794L, tj. ul. Asnyka w Tomaszowie Lubelskim”

Tomaszów Lubelski 2017.08.08

Sd.171.8.1.2017

I N F O R M A C J A

Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), informuje o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, znak Sd.171.8.2017, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 21.07.2017 r. pod pozycją 555612-N-2017, na:

Przebudowę drogi gminnej Nr 111794L, tj. ul. Asnyka w Tomaszowie Lubelskim”.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w postępowania kwotę w wysokości 257 000,00 złotych brutto (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

Oferty złożone w terminie:

Numer oferty
Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy
Termin złożenia oferty
Cena brutto
Termin realizacji
Okres gwarancji
Warunki płatności
1.
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o.o. ul. Lwowska 54; 22-600 Tomaszów Lubelski
08.08.2017 godz. 09:10
334 033,07
do 31.10.2017
60 miesięcy
zgodnie z § 9 wzoru umowy
Wersja do druku Generuj PDF
---