Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Poniedziałek, 24 września 2018 r.
Imieniny obchodzą: Gerard, Teodor, Tomira, Tomir, Rupert, Dora, Maryna

XLVII sesja VII kadencji Rady Miasta

21.09.2018

Tomaszów Lubelski 2018-09-20

Z A P R O S Z E N I E

 

      Zapraszam mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski do uczestniczenia w obradach XLVII sesji VII kadencji Rady Miasta, które odbędą się w dniu 28 września 2018 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim, z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad XLVII sesji VII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
 6. Interpelacje radnych
 7. Odpowiedzi na interpelacje
 8. Zapytania i wnioski
 9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski
 10. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 rok
 11. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2018 rok
 12. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
 13. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu w zakresie współfinansowania przebudowy przy drodze powiatowej Nr 3260 L Tomaszów Lubelski (ul. Wojska Polskiego) – Krasnobród
 14. Uchwalenie Statutu Miasta Tomaszów Lubelski
 15. Uchwalenie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Tomaszowa Lubelskiego na temat budżetu miasta Tomaszów Lubelski na 2019 rok
 16. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do trzech lat części nieruchomości – działki nr 52 ark. 11, o pow. 74 m2 położonej przy ul. Orzeszkowej, działki nr 143/2 ark. 40 o pow. 126 m2 położonej przy ul. Janusza Kusocińskiego, działki nr 128 ark. 40 o pow. 931 m2 położonej przy ul. Dolnej, nieruchomości działki nr 216/6 ark. 11 o pow. 1842,50 m2 położonej przy ul. Starozamojskiej w Tomaszowie Lubelskim
 17. Przyjęcie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
 18. Rozpatrzenie skargi dotyczącej działania Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski w zakresie podejmowanych czynności w sprawie uciążliwości związanych z organizacją imprez w Parku Miejskim
 19. Zakończenie obrad XLVII sesji VII kadencji Rady Miasta

 

  Przewodniczący Rady Miasta
 (-) Mirosław Fus
Wersja do druku Generuj PDF
---