Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Wtorek, 24 października 2017 r.
Imieniny obchodzą: Rafał, Marcin, Alojzy, Antoni, Areta, Marta

XXXVI sesja VII kadencji Rady Miasta

18.10.2017

Tomaszów Lubelski 2017-10-18

 

Z A P R O S Z E N I E

 

      Zapraszam mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski do uczestniczenia w obradach XXXVI sesji VII kadencji Rady Miasta, które odbędą się w dniu 27 października 2017 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim, z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad XXXVI sesji VII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV  sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
 6. Interpelacje radnych
 7. Odpowiedzi na interpelacje
 8. Zapytania i wnioski
 9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski
 10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski w roku szkolnym 2016/2017
 11. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2017 rok
 12. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
 13. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu z przeznaczeniem na zakup autobusu do przewozu osób z niepełnosprawnością intelektualną na zajęcia edukacyjne i rehabilitacyjne do placówek prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim
 14. Zmiana uchwały nr XXVII/264/2012 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie podziału miasta Tomaszów Lubelski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 15. Zmiana uchwały nr XXVIII/289/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie podziału miasta Tomaszów Lubelski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 16. Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim
 17. Likwidacja jednostki organizacyjnej Miasta Tomaszów Lubelski pod nazwą Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Tomaszowie Lubelskim
 18. Nawiązanie współpracy partnerskiej pomiędzy miastem Tomaszów Lubelski (Rzeczpospolita Polska) a miastem Fastów (Ukraina)
 19. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej  umowy na odpłatne użytkowanie nieruchomości, na której wykonana jest sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Armii Krajowej (przedłużenie do ul. Polnej) na okres do trzech lat
 20. Zakończenie obrad XXXVI sesji VII kadencji Rady Miasta

 

  Przewodniczący Rady Miasta
 (-) Mirosław Fus
Wersja do druku Generuj PDF
---