Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Czwartek, 16 sierpnia 2018 r.
Imieniny obchodzą: Roch, Stefan, Joachim, Nora

Projekt „Sprawnie-Skutecznie-Efektywnie”

04.09.2017

Rozpoczęcie realizacji projektu
„Sprawnie- Skutecznie- Efektywnie”- program antyprzemocowy

 

      „Sprawnie- Skutecznie- Efektywnie”- program antyprzemocowy, to projekt konkursowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2017.

      Projekt ma za zadanie podejmowanie działań mających na celu poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

      Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach jest podmiotem realizującym działanie, na które dofinansowanie uzyskał Powiat Tomaszowski w ramach ogłoszonego konkursu przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Realizacja zadania, to okres od 07 sierpnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

 

      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lub. jest jednym z partnerów programu antyprzemocowego. W związku z powyższym w dniu 14.09.2017 r. w godzinach: 16.00 – 18.00 prawnik i pedagog będą udzielać bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego dla osób zagrożonych lub doznających przemocy w rodzinie z terenu miasta Tomaszów Lub. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim, ul. Papieża Jana Pawła II 12, pokój nr 1, tel. 84-665-97-94.

Zapraszamy chętne osoby do skorzystania z bezpłatnego Punktu Konsultacyjnego w ramach projektu.

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ:

 1. Projekt realizowany jest w partnerstwie 24 podmiotów z terenu Powiatu Tomaszowskiego (Partner Wiodący: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach)
 2. Działaniami objętych jest 10 szkół i 12 ośrodków pomocy społecznej.
 3. Łącznie działaniami objęte są wszystkie gminy Powiatu Tomaszowskiego (13 gmin)
 4. Zajęcia merytorycznych w szkołach z zakresu p/ działania przemocy odbędą się z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim
 5. W ramach projektu przewidziano następujące działania:

1) w 12 ośrodkach pomocy społecznej na terenie poszczególnych gmin:
- warsztaty dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych
- działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób dotkniętych/ zagrożonych przemocą domową
2) w 3 gminach:
- grupy wsparcia dla osób dotkniętych i zagrożonych przemocą domową
3) w 10 szkołach podstawowych na terenie gmin:
- warsztaty dla uczniów z zakresu p/ działania przemocy,
- warsztaty dla kadry pedagogicznej z zakresu procedury „Niebieskie Karty”, współpracy interdyscyplinarnej
4) warsztaty psychologiczno-prawne dla kadr pomocy społecznej
5) kurs samoobrony dla kadr pomocy społecznej
6) na terenie Gminy Tyszowce:
- zajęcia warsztatowe z zakresu zapobiegania przemocy wśród seniorów
7) spotkanie podsumowujące działania projektowe.

 

Realizatorzy:

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach (Partner Wiodący) oraz:

Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach
 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulhówku
 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce
 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarczowie
 6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rachaniach
 7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu
 8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Telatynie
 9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim
 10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach
 11. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaszczowie
 12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubyczy Królewskiej
 13. Zespół Szkół w Krynicach
 14. Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie
 15. Zespół Szkół Publicznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Podhorcach
 16. Szkoła Podstawowa w Czartowczyku
 17. Zespół Szkół Publicznych w Ulhówku
 18. Szkoła Podstawowa w Rachaniach
 19. Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Jarczowie
 20. Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce
 21. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bełżcu
 22. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie

 

Zapraszamy dzieci do udziału w warsztatach oraz rodziców do bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego na terenie ich miejsc zamieszkania.

Zgłoszenia i szczegółowe informacje na temat bezpłatnych działań w poszczególnych gminach można uzyskać od 11 września 2017 roku w szkołach i ośrodkach pomocy społecznej, a także w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w Tyszowcach (tel. 84 66-19-587, kom. 570-22-00-23, e-mail: sowtyszowce@wp.pl), kontaktując się osobiście, telefonicznie bądź mailowo.

Serdecznie zapraszamy

Wersja do druku Generuj PDF
---