Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Czwartek, 16 sierpnia 2018 r.
Imieniny obchodzą: Roch, Stefan, Joachim, Nora

XXXIV SESJA RADY MIASTA

01.09.2017

XXXIV SESJA RADY MIASTA
TOMASZÓW LUBELSKI

 

W dniu 1 września 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się XXXIV sesja VII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.

Sesję zainaugurował Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski, który wręczył okolicznościowy list gratulacyjny oraz okolicznościowy upominek młodszemu aspirantowi Komendy Powiatowej Policji Panu Adamowi Krzaczkowskiemu z okazji otrzymania tytułu Dzielnicowy Roku 2017 powiatu tomaszowskiego w konkursie dla dzielnicowych „Najbardziej rozpoznawalny dzielnicowy”.

Kolejnym punktem sesji było sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres pomiędzy sesjami, Burmistrz poinformował, m.in. o: zakończonej budowie linii kablowej i oświetleniowej przy ulicach Siwa Dolina, Leśna i Mickiewicza, zakończonym remoncie ulic Długosza, Witosa i Spokojnej, dostosowaniu sanitariatów dla potrzeb uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim, likwidacji barier architektonicznych oraz generalnym remoncie pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim, remoncie cmentarza wojennego. Większa część inwestycji została pokryta ze środków zewnętrznych pozyskanych, np. z Ministerstwa Kultury, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Jednocześnie Burmistrz Miasta poinformował organizowanych w mieście imprezach kulturalnych, m.in. Koncercie Lata z Radiem, o koloniach dla dzieci z rodzin polonijnych na Ukrainie realizowanych w Świetlicy Środowiskowej „Krokus” w Tomaszowie Lubelskim oraz pracach wykonywanych przez Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim, tj. remontach chodników i utrzymywaniem porządku i czystości na terenie miasta. Burmistrz powitał na sesji nowego dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 Pana Witolda Piturę oraz nowego Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim Pana Andrzeja Mandziuka, którzy z dniem 1 września objęli stanowiska.

W kolejnej części sesji Radni przyjęli informację o stanie bezpieczeństwa w mieście za 2016 rok. Ponadto Radni przyjęli uchwały w sprawie:

 1. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu w zakresie współfinansowania budowy chodnika przy drodze powiatowej ulicy Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim;
 2. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu w zakresie współfinansowania przebudowy dróg powiatowych ulic: Mikołaja Kopernika i 29–go Listopada w Tomaszowie Lubelskim;
 3. Wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2017 rok;
 4. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 5. Zmiany nazwy ulicy na terenie miasta;
 6. Uchwalenia statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim;
 7. Nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim;
 8. Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym;
 9. Uchwalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Tomaszowa Lubelskiego na temat budżetu miasta Tomaszów Lubelski na 2018 rok;
 10. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy o przeniesienie za wynagrodzeniem własności działki na 137/8 ark. 13 o pow. 0,0150 ha położonej przy ul. Długosza w Tomaszowie Lubelskim zabudowanej w części budynkiem stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności;
 11. Zbycia nieruchomości – działki nr 57 ark. 21 o pow. 335 m2, położonej przy ul. Staszica w Tomaszowie Lubelskim, zabudowanej budynkami przeznaczonymi do rozbiórki;
 12. Zbycia nieruchomości – działki oznaczonej nr 414 ark. 38 o pow. 21 m2 położonej pomiędzy ulicami Gen. Leopolda Okulickiego i Szarych Szeregów w Tomaszowie Lubelskim;
 13. Przystąpienia Miasta Tomaszów Lubelski do „Tomaszowskiego Klastra Energii”;
 14. Zmiany uchwały nr XXXI/276/2017 Rady Miasta z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017-2022;
 15. Przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski

 

Uchwały podjęte przez Radę Miasta Tomaszów Lubelski dostępne będą na stronie http://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=292

 

Wersja do druku Generuj PDF
---