Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Poniedziałek, 19 lutego 2018 r.
Imieniny obchodzą: Arnold, Józef, Konrad, Henryk, Marceli, Mirosław

Obowiązujące uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

30.08.2013

System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Tomaszowa Lubelskiego

 1. Uchwała Nr XXIX/253/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie miasta Tomaszów Lubelski (Dz. Urz. Woj. Lub. rocznik 2017, poz. 1023, z dnia 9 marca 2017 roku)
 2. Uchwała Nr XXIX/252/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub. rocznik 2017, poz. 979, z dnia 8 marca 2017 roku)
 3. Uchwała Nr XXVIII/248/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tomaszów Lubelski (Dz. Urz. Woj. Lub. rocznik 2017, poz. 1222, z dnia 24 marca 2017 roku)
 4. Uchwała Nr XXVII/300/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z dnia 20 lutego 2013 roku, rocznik 2013, pozycja 1051)
 5. Uchwała Nr XXXIII/354/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z dnia 7 czerwca 2013 roku, rocznik 2013, poz. 2899)
 6. Uchwała Nr XXVII/274/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 26 października 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z 23 listopada 2012 roku, rocznik 2012, poz. 3767).
 7. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która jest załącznikiem do uchwały wymienionej w punkcie 2.
 8. Pobierz deklaracjęFormularz interaktywny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Formularz należy wypełnić, wydrukować, podpisać, dostarczyć do Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski.
  Formularza nie można przesłać w wersji elektronicznej!
Wersja do druku Generuj PDF
---