Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Poniedziałek, 23 kwietnia 2018 r.
Imieniny obchodzą: Ilona, Jerzy, Wojciech

XLII sesja VII kadencji Rady Miasta

20.04.2018

Tomaszów Lubelski 2018-04-19

ZAPROSZENIE

      Zapraszam mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski do uczestniczenia w obradach XLII sesji VII kadencji Rady Miasta, które odbędą się w dniu 27 kwietnia 2018 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim, z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad XLII sesji VII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XLI sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
 6. Interpelacje radnych
 7. Odpowiedzi na interpelacje
 8. Zapytania i wnioski
 9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski
 10. Informacja z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim za 2017 rok z uwzględnieniem informacji o współpracy z organizacjami pożytku publicznego
 11. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Miasta Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego za rok 2017
 12. Informacja z działalności Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim za 2017 oraz planowane zamierzenia na 2018 rok
 13. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2018 rok
 14. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
 15. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu w zakresie współfinansowania rozbudowy drogi powiatowej Nr 3260 L Tomaszów Lubelski – Krasnobród na odcinku Tomaszów Lubelski – Zielone
 16. Określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Tomaszów Lubelski
 17. Ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi
 18. Określenie wzoru, warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 19. Zbycie lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 01 o pow. użytkowej 26,50 m2 i lokalu użytkowego oznaczonego nr U1 o pow. użytkowej 33,89 m2 znajdujących się na parterze budynku położonego przy ul. Zamojskiej 19 w Tomaszowie Lubelskim wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie, stanowiącym działkę nr 184 ark. 13 o pow. 0,0338 ha
 20. Zbycie nieruchomości – działki nr 16/1 ark. 18 o pow. 2.3227 ha położonej u zbiegu ulic Aleja Sportowa, Ordynacka w Tomaszowie Lubelskim
 21. Wyrażenie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste działki nr 260/3 ark. 20 o pow. 137 m2 położonej w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 30
 22. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu w budynku położonym na działce nr 33/2 ark. 28 przy ul. dr Janusza Petera 3 w Tomaszowie Lubelskim
 23. Zakończenie obrad XLII sesji VII kadencji Rady Miasta
  Przewodniczący Rady Miasta
 (-) Mirosław Fus
Wersja do druku Generuj PDF
---