Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Czwartek, 21 czerwca 2018 r.
Imieniny obchodzą: Alicja, Alojzy, Marta, Rudolf

XLIV sesja VII kadencji Rady Miasta

11.06.2018

Tomaszów Lubelski 2018-06-08

 

Z A P R O S Z E N I E

 

      Zapraszam mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski do uczestniczenia w obradach XLIV sesji VII kadencji Rady Miasta, które odbędą się w dniu 22 czerwca 2018 roku o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim, z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad XLIV sesji VII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
 6. Interpelacje radnych
 7. Odpowiedzi na interpelacje
 8. Zapytania i wnioski
 9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2017 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2017 rok
 11. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Tomaszów Lubelski za 2017 rok
 12. Informacja o funkcjonowaniu Tomaszowskiego Domu Kultury za 2017 rok
 13. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2018 rok
 14. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
 15. Ustalenie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski
 16. Zatwierdzenie i przyjęcie do realizacji projektu pn. „Usprawnienie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Numer i nazwa Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
 17. Udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu w zakresie współfinansowania budowy i przebudowy chodników przy drogach powiatowych ulicy M.C. Skłodowskiej oraz Wyzwolenia w Tomaszowie Lubelskim
 18. Wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki nr 188 ark. 20 położonej przy ul. Traugutta w Tomaszowie Lubelskim na okres powyżej 3 lat
 19. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy – części działek nr 271/2 ark. 22 położonej przy ul. Króla Zygmunta, o pow. 15 m2, nr 215/6 ark. 12 położonej przy ul. Rynek, o pow. 12 m2, nr 14 ark. 29 (teren w Parku im. Augusta Krzyżanowskiego) o pow. 36 m2 na okres do trzech lat
 20. Zakończenie obrad XLIV sesji VII kadencji Rady Miasta

 

  Przewodniczący Rady Miasta
 (-) Mirosław Fus
Wersja do druku Generuj PDF
---