Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Środa, 26 czerwca 2019 r.
Imieniny obchodzą: Jan, Paweł, Paulina, Rudolfina

XLVII SESJA RADY MIASTA

28.09.2018

XLVII SESJA RADY MIASTA
TOMASZÓW LUBELSKI

 

W dniu 28 września 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się XLVII sesja VII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.

W pierwszej części sesji Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności, poinformował, m.in. o: trwających pracach nad budową obwodnicy miasta, rozpoczęciu budowy krytej pływalni w Tomaszowie Lubelskim, przebudowie ulicy Norwida, trwających pracach przy budowie Zielonego Rynku oraz kanalizacji burzowej u zbiegu ulic Zamojskiej i Łaszczowieckiej, zakończonej modernizacji cmentarza wojennego dofinansowanej ze środków, m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zakończonym remoncie chodników przy ulicy Sucharskiego i Żołnierzy Września.

Następnie Radni uchwalili uchwały w sprawie:

  1. Rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 rok
  2. Wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2018 rok
  3. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  4. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu w zakresie współfinansowania przebudowy przy drodze powiatowej Nr 3260 L Tomaszów Lubelski (ul. Wojska Polskiego) – Krasnobród
  5. Uchwalenia Statutu Miasta Tomaszów Lubelski
  6. Uchwalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Tomaszowa Lubelskiego na temat budżetu miasta Tomaszów Lubelski na 2019 rok
  7. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do trzech lat części nieruchomości – działki nr 52 ark. 11, o pow. 74 m2 położonej przy ul. Orzeszkowej, działki nr 143/2 ark. 40 o pow. 126 m2 położonej przy ul. Janusza Kusocińskiego, działki nr 128 ark. 40 o pow. 931 m2 położonej przy ul. Dolnej, nieruchomości działki nr 216/6 ark. 11 o pow. 1842,50 m2 położonej przy ul. Starozamojskiej w Tomaszowie Lubelskim
  8. Przyjęcia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
  9. Rozpatrzenia skargi dotyczącej działania Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski w zakresie podejmowanych czynności w sprawie uciążliwości związanych z organizacją imprez w Parku Miejskim

 

Uchwały podjęte przez Radę Miasta Tomaszów Lubelski dostępne będą na stronie http://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=292

Wersja do druku Generuj PDF
---