Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Wtorek, 13 listopada 2018 r.
Imieniny obchodzą: Mikołaj, Stanisław, Stanisława, Benedykt, Izaak, Arkadia, Krystyna

Projekt: modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji

08.11.2017

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Tomaszowie Lubelskim

Projekt: modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podejmowanie działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych w zakresie rozwijania kompetencji potrzebnych na rynku pracy, integracji społecznej, wsparcia rodziny, jak również rozwoju metod i narzędzi pracy nauczycieli z osobami dorosłymi

Katalog BEZPŁATNYCH szkoleń i warsztatów proponowanych do realizowania w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim:

 JĘZYK ANGIELSKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH

 JĘZYK NIEMIECKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH

 ZDROWE ŻYWIENIE WRAZ Z WARSZTATAMI KULINARNYMI

 OBSŁUGA KOMPUTERA, INTERNETU, WORD, EXEL ITP.

 PISANIE PROJEKTÓW W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I PROGRAMÓW GRANTOWYCH

 ZAŁATWIANIE SPRAW URZĘDOWYCH, E-OBYWATEL

 AKTYWNE METODY PRACY Z DZIEĆMI

 PLANOWANIE BUDŻETU DOMOWEGO

 BAJKOTERAPIA

 SAMOOBRONA

 TRENING PAMIĘCI

 PROWADZENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - ZASADY I OBOWIĄZKI

 AEROBIK

 WARSZTATY DORADZTWA ZAWODOWEGO

 PODSTAWY REPORTAŻU Z ELEMENTAMI FOTOGRAFII

KONTAKT: 84 664 44 54, 660 519 722

Wersja do druku Generuj PDF
---